Aannemingsrecht en vastgoed

Privaat bouwrecht

Aansprakelijkheid van aannemer en architect

Eigendom, medeëigendom, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht

Koop en verkoop van onroerend goed

Huurovereenkomsten: woninghuur, handelshuur, pacht

Onroerende leasing

Onteigening