Bemiddeling

Bemiddeling houdt in dat U samen met een advocaat op zoek gaat naar oplossingen.

De advocaat helpt U daarbij, onder andere door de gesprekken te leiden, U alle benodigde informatie te geven en er op toe te zien dat U niets te kort komt.

Het voordeel van bemiddeling is dat de zaak meestal sneller wordt geregeld, de kosten daardoor beperkter zullen zijn en dat U op een andere manier met elkaar om kunt (blijven) gaan.

U hoeft immers geen zaken "uit te vechten" voor de rechter.