Handels-, economisch en financieel recht

Belgisch en Europees Economisch recht

Vennootschapsrecht

Aansprakelijkheid van bestuurders van handelsvennootschappen

Bancair recht

Beslagrecht

Invordering van facturen

Aangifte van schuldvordering in faillissementen, inroepen van zekerheden, bevoorrechte schuldvorderingen, eigendomsvoorbehoud etc.

Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden: W.C.O en faillissement