Strafrecht

Strafrechtelijke verdediging van inverdenkinggestelden tijdens de voorlopige hechtenis

Strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Politierechtbank of de Correctionele Rechtbank dan wel de beschuldigde voor het Hof van Assisen

Bijstand aan minderjarigen of hun ouders voor de Jeugdrechtbank

Bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbank

Bijstand aan slachtoffers door het formuleren van een klacht met burgerlijke partijstelling en burgerlijke partijstelling ter zitting van de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Hof van Assisen