Coronavirus - Update 17/03/2020

Gelet op de meest recente informatie voelen wij ons verplicht om vanaf woensdag 18/03/2020 met gesloten deuren te werken. 

De maatregelen zoals uitgevaardigd door de verschillende overheden naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus hebben een ernstige impact op ons dagdagelijks leven en dus ook op de werking van ons kantoor.

Om mee de verspreiding van het virus in te dijken, zullen wij de komende weken met gesloten kantoor waarbij onze medewerkers eveneens zo veel mogelijk van thuis uit zullen werken. 

Ons kantoor te Nijlen is dus gesloten, doch wij werken wel door en wij blijven uiteraard telefonisch danwel via e-mail of op andere digitale wijze bereikbaar. Al onze medewerkers blijven uiteraard beschikbaar om de continuïteit van uw dossier te garanderen.

Indien persoonlijk overleg in uw dossier toch noodzakelijk is, zal geval per geval bekeken worden en zullen wij daaromtrent passende en vooral gezonde afspraken maken. 

De meeste rechtbanken/hoven passen hun zittingen aan

 De arbeidsrechtbank meldt dat vanaf dinsdag 17 maart 2020 tot en met 19 april 2020 enkel de zittingen waarop dringende zaken worden behandeld doorgaan. U vindt de brief van de voorzitter van de arbeidsrechtbank Antwerpen hier

De jeugdrechtbank bericht dat de kabinetszittingen zoveel als mogelijk uitgesteld worden. Kabinetsbesprekingen en zittingen die wel plaatsvinden zullen enkel toegankelijk zijn voor advocaten en uitzonderlijk de professionele hulpverleners. De brief van de deken van de jeugdrechters vindt U hier.

De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank meldt o.a. dat op de inleidingszittingen van gemeen recht geen zaken meer worden behandeld. De inleidingszittingen van de kamers bevoegd voor faillissementen en gerechtelijke organisatie behandelen de dringende zaken. Op de pleitzittingen worden geen zaken behandeld. De procedures in kortgeding en zoals in kortgeding blijven doorgaan. U vindt de beschikking hier.

 Ook de vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen verstrengen de maatregelen. Hierbij vindt U de beschikking van de voorzitter. Wat de zittingen van de A-rol betreft worden enkel de dringende zaken behandeld. in de zaken die in staat zijn en waarin voor alle partijen een advocaat tussenkomst, wordt gevraagd of de partijen instemmen met schriftelijke verschijning. Alle dossiers die normaal in raadkamer worden behandeld (verzoeningen, bewinden, …) en ook de dossiers waarin plaatsopnemingen zijn bevolen worden uitgesteld tot na 1 mei 2020.

 Wat de politierechtbank betreft, worden alle zaken op de strafzittingen van 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden uitgesteld naar vrije zittingen in juni en september 2020.

Ons kantoor zal u in de mate van het mogelijke steeds voorafgaand inlichten omtrent de behandeling van uw zaak.


CVBA DILLEN Advocaten werd per 1 januari 2019 opgericht door  advocaat Tom DILLEN.

Het voormalige kantoor CORSTJENS & DILLEN van Mr. DILLEN werd in augustus 2002 opgestart met vestiging te 2440 GEEL, Gasthuisstraat 31a bestaande uit 2 advocaten en 1 bediende.

Sindsdien kende de vennootschap een gestage groei.

In 2009 opende DILLEN een tweede kantoor te ANTWERPEN aan de Desguinlei 68.

Dit kantoor werd uiteindelijk na 7 jaar wegens mobiliteitsproblemen verlaten en vervangen door een bijkomende vestiging te NIJLEN, August Hermansplein 1/1, zijnde de actuele uitbatingszetel.

DILLEN Advocaten garandeert het cliënteel bij de behandeling van de dossiers een integrale aanpak waarbij getracht wordt op een zo eenvoudig mogelijke wijze soms ingewikkelde procedures toe te lichten.

DILLEN Advocaten gaat er prat op bij de behandeling van diverse dossiers en procedures steeds in het belang van het cliënteel te handelen en daarbij op basis van de aanwezige elementen in een dossier steeds de meest voordelige en optimale resultaten na te streven.

Daarvoor worden steeds alle nuttige en noodzakelijke middelen en diensten ingezet en bestaat de grootste zorg erin, naast een optimale kwaliteit van de dienstverlening, dat het cliënteel vanaf het begin en gedurende het ganse verloop van de behandeling van zijn of haar dossier stipt en nauwgezet op de hoogte wordt gehouden.

In de mate van het mogelijke en in zoverre aangewezen zal het kantoor trachten oplossingen buiten procedure aan te reiken en/of tot een eerbaar compromis te komen, dit evenwel steeds in samenspraak en in nauw overleg met de cliënt.