Door het rood fietsen: verkeersbord heeft voorrang op licht

Verkeersborden B22 en B23 die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht hebben voorrang op de verkeerslichten. Dat staat voortaan in de wegcode.

Het gaat om een afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij verkeerslichten (die werken) steeds primeren op verkeersborden (behalve bij oranjegeel knipperlicht en lichten boven de rijstrook). De aanpassing moet zorgen voor meer rechtszekerheid. Tot op vandaag bestond hierover immers heel wat discussie. Volgens verschillende verkeersexperts heeft een verkeerslicht altijd voorrang op een verkeersbord, zoals dat in de wegcode staat. In dat opzicht is door het rood fietsen op basis van de verkeersborden B22 en B23 onwettig. Maar verkeersborden B22 en B23 zijn ingevoerd via een wetswijziging (wet van 28 december 2011). Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille oordeelden, n.a.v. de plaatsing van de verkeersborden voor een testproject in Brussel, dat een wet hiërarchisch steeds hoger staat dan een koninklijk besluit. Ze werpen daarnaast de algemene rechtsbeginselen op die stellen dat een uitzonderingsregel primeert op een algemene regel en dat een nieuwe wet primeert op een oudere. Ook in het federale parlement heerste heel wat onduidelijkheid.

Met de huidige wijziging van de wegcode wil de federale wetgever verdere verwarring vermijden. De wet van 15 augustus 2012 treedt in werking op 25 september 2012, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers, BS 25 september 2012.

Zie ook
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers, Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2063/001.
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers, Verslag namens de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven (Kristof Waterschoot), Parl. St. Kamer 2012, nr. 53K2063/003.
Wet van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden, BS 3 februari 2012.
Persbericht van Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille, ?Fietsers mogen in bepaalde omstandigheden door het rood'.
Wegcode (art. 6)