Op naar betere communicatie tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken

De opdrachten van de justitiehuizen zijn voortaan duidelijker afgebakend in de Strafuitvoeringswet. De federale wetgever wil hierdoor de communicatie tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken m.b.t. de opvolging en controle van strafuitvoeringsmodaliteiten verbeteren.

Interpretatieverschil veroorzaakt communicatieproblemen

De hoorzittingen in de bijzondere commissie ?seksueel misbruik' hebben uitgewezen dat de communicatie tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken niet altijd even vlot verloopt. De oorzaak daarvan ligt voornamelijk in een interpretatieverschil van de opgesomde bevoegdheden van de justitiehuizen in de Strafuitvoeringswet. Die worden daarom op een aantal punten verduidelijkt.

Opmaak rapport of enquête

De strafuitvoeringsrechtbank en het openbaar ministerie kunnen de Dienst Justitiehuizen van de FOD Justitie voortaan de opdracht geven een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête uit te voeren. Tot nog toe kon niet dit binnen de procedures waarbij de strafuitvoeringsrechtbank moet beslissen over het al dan niet toekennen van een voorwaardelijke invrijheidsstelling, beperkte detentie of elektronisch toezicht. Heel wat informatie ging daardoor verloren aangezien de vragen moesten gesteld worden via tussenkomst van derden.

Verslagen opvragen

De justitiehuizen kunnen op verschillende momenten opdrachten krijgen in een gerechtelijke procedure (vb. in geval van een voorwaardelijke invrijheidsstelling onder voorwaarden). De opdrachtgevende overheid kan de verslagen over de controle en opvolging nu opvragen bij de Dienst Justitiehuizen.

In werking?

Dit onderdeel van de wet van 14 december 2012 treedt in werking op 2 mei 2013, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 14 december 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, BS 22 april 2013.

Zie ook
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten , BS 15 juni 2006. (Strafuitvoeringswet)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K2377/001.