Gerechtelijke stagiairs: voortaan voorrang voor geslaagden van recentste examen (art. 13 en 14 DB Justitie)

Vanaf 24 mei 2014 krijgen de geslaagden van het meest recente vergelijkende toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage voorrang om hun stage aan te vatten.

Momenteel werkt men nog in omgekeerde volgorde: wie eerst slaagt in het examen, krijgt voorrang op wie daarna slaagt. Maar deze procedure zorgt voor heel wat perverse effecten. Geslaagden kunnen immers beslissen om één of twee jaar te wachten om hun stage te beginnen om zo de plaats van hun eerste keuze in de wacht te slepen. Ze krijgen in de daaropvolgende jaren immers voorrang. Dit leidt ertoe dat beschikbare plaatsen vaak niet kunnen worden ingevuld. Bovendien is het mogelijk dat de laatst gerangschikte kandidaat van een vorig examen, de best gerangschikte kandidaat van een latere lichting voorbijsteekt. Een situatie die door verschillende parketten en rechtbanken werd aangekaart.

De federale wetgever past de procedure in het Gerechtelijk Wetboek daarom aan. Wie wil wachten komt voortaan dus niet meer vooraan, maar achteraan op de lijst.

Om ervoor te zorgen dat gerechtelijke stagiairs beter kunnen worden ingezet wordt ook aan de aanwijzingsprocedure gesleuteld. Op dit moment worden gerechtelijke stagiairs nog benoemd per arrondissement. Binnenkort zal dat per rechtsgebied van het hof van beroep zijn, waarna de procureur-generaal zal beslissen over de aanwijzing van de gerechtelijk stagiair binnen dit rechtsgebied. Gerechtelijke stagiairs zullen nog steeds hun voorkeur kunnen opgeven waar zij stage willen lopen, maar het zal de procureur-generaal zijn die de knoop doorhakt. En dat op basis van verschillende criteria zoals de onthaalcapaciteit van de rechtbanken en parketten, het bestaande kader, het aantal magistraten dat in de toekomst zal vertrekken, enz.

De wet houdende diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 voorziet wel in een overgangsbepaling voor wie op 24 mei 2014 reeds geslaagd is in het toelatingsexamen. Zijn behouden hun recht op voorrang wanneer ze ervoor kiezen om de stage niet aan te vatten in het jaar waarin ze geslaagd zijn.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 13 en 14 DB Justitie).

Zie ook
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3149/001.