Belgische veroordeelden nog tot 2016 in gevangenis Tilburg

België heeft zijn huurcontract met de gevangenis van het Nederlandse Tilburg verlengd tot en met 31 december 2015. Dat blijkt uit briefwisseling tussen beide landen die op 16 september in het Staatsblad is verschenen. Normaal liep het contract af op 31 december 2014.

De vraag tot verlenging dateert al van 23 juni 2014. Toen contacteerde voormalig minister van Justitie, Annemie Turtelboom, haar Nederlandse collega Fred Teeven. Net op tijd trouwens. Want de deadline voor een eventuele verlenging lag op 1 juli 2014. Die datum werd bij de verlenging in 2013 overeengekomen. Teeven heeft op 2 juli ingestemd met het verzoek.

Hoewel begin dit jaar de eerste 100 gevangenen naar ons land konden worden teruggebracht door een lichte daling in de overbevolking, komt de vraag tot verlenging niet onverwacht. Er blijft te weinig plaats in onze penitentiaire instellingen.

België kan nu nog één keer een verlenging vragen, tot en met 31 december 2016. Die datum werd door beide landen vastgelegd als 'uiterste datum'. Uiterlijk op 1 juli 2015 weten we of ons land gebruik maakt van die mogelijkheid.

Bron: Wet van 21 december 2013 houdende instemming met het Akkoord gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009. Addendum, BS 16 september 2014.

Zie ook
Wet van 21 december 2013 houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009, BS 30 december 2013.
Verdrag van 31 oktober 2009 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, BS 1 februari 2010.
Deredactie.be: ?Eerste Belgische gevangenen weg uit Tilburg?.