Aanhoudingen in privéruimtes kunnen ook 's nachts

Er komt een wettelijke regeling voor gerechtelijke aanhoudingen in privéruimtes. Zij is volledig afgestemd op de regeling voor het houden van huiszoekingen. Wat betekent dat een aanhouding in principe kan tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds. Maar er zijn uitzonderingen. In een beperkt aantal gevallen - bv. bij terroristische misdrijven - kunnen er ook 's nachts aanhoudingen gebeuren in niet openbare ruimtes.

Overdag

In principe kan een gerechtelijke aanhouding in een privéruimte alleen overdag gebeuren. Tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds. Die regel geldt voor

het bevel tot medebrenging;

het bevel tot aanhouding bij verstek;

het bevel tot onmiddellijke aanhouding in de zin van de wet op de voorlopige hechtenis;

aanhoudingen op Belgisch grondgebied op basis van een Europees aanhoudingsbevel of op basis van een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht waardoor België gebonden is.

Maar ook 's nachts

In een aantal gevallen kunnen gerechtelijke aanhoudingen in privéruimtes ook voor vijf uur 's morgens of na negen uur 's avonds.

Een nachtelijke aanhouding in een privéruimte kan

als de wet een aanhouding ?s nachts toelaat;

als een magistraat of een officier van gerechtelijke politie ter plaatse is bij of na de vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf;

op vraag of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de ruimte waar de aanhouding gebeurt. Of op vraag of met toestemming van het slachtoffer van onder meer opzettelijke verwondingen of slagen als de pleger de partner is van het slachtoffer.

Ook bij een terroristisch misdrijf kan iemand 's nachts aangehouden worden in een privéruimte. Of bij bendevorming met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen. Een aanhouding 's nachts kan ook bij het misdrijf criminele organisatie. Maar in die laatste twee gevallen - bendevorming en criminele organisatie - alleen maar wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat op de betrokken plek vuurwapens, explosieven of gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Artikel 4 van de wet van 27 april 2016 treedt in werking op 19 mei 2016.

Bron: Wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (art. 4), BS 9 mei 2016

Zie ook:
Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht (art. 2)