Regularisatieperiode voor inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers verlengd tot eind 2017

Tegen 11 december 2017 moeten àlle bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven zijn én een nummerplaat dragen. De regularisatieperiode wordt daarmee met één jaar verlengd.

Er blijken op dit moment immers nog een pak 'oude' brommers, quads, golfkarretjes, brommobielen, enz. rond te rijden zonder nummerplaat. In principe verboden sinds 11 december 2016, maar de regering wil iedereen alsnog de kans geven om zich in regel te stellen met de wetgeving 'inschrijving van voertuigen'. Ze geeft de eigenaars daarom meer de tijd om langs te gaan bij de Dienst inschrijving van Voertuigen.

Regularisatieperiode alleen voor 'oude' voertuigen

Let op, de 'regularisatieperiode' geldt alleen voor bromfietsen en lichte vierwielers die in het verkeer zijn gebracht vóór 31 maart 2014.

Sinds 31 maart 2014 moeten immers alle nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven en uitgerust met een nummerplaat. Pas sinds 11 december 2015 geldt die verplichting ook voor bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 en voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Maar om alle eigenaars van deze 'oude voertuigen' de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels, werd er een overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze 'regularisatieperiode' liep van 11 december 2015 tot 11 december 2016. De regering breidt die periode nu uit tot 11 december 2017.

Inschrijvingsplicht

Herinner dat de inschrijvingsplicht meer concreet geldt voor alle tweewielige (categorie L1e) of driewielige (categorie L2e) voertuigen met een maximumsnelheid van 45km/u en volgende kenmerken:

ten hoogste 50cm³ (voor motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren);

voor driewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere soorten motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

Exclusief de voertuigen die bestemd zijn voor gebruik door fysisch gehandicapte personen en die zijn uitgerust met een motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden gereden.

Voor lichte vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 350kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu's in elektrische voertuigen, met een maximumsnelheid van 45km/u en een motor met een cilinderinhoud van maximum 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

11 december 2016

Het KB van 25 december 2016 heeft retroactief uitwerking vanaf 11 december 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 11 januari 2017.

Zie ook
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 1 december 2015.