Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen (jaarbedragen 2016)

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Een ministerieel besluit van 19 januari 2017 bevat de bedragen die sinds 1 januari 2016 gelden voor het zelfstandigenpensioen. De bedragen (overzichtstabel) op de website van de Federale Pensioendienst zijn al langer bekend. Maar ze worden nu pas officieel gepubliceerd, in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017!

Samengevat komt het erop neer dat gepensioneerden die 65 jaar zijn, onbeperkt mogen bijverdienen.
Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Die loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde. Men heeft het over 45 kalenderjaren 'gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling' (GHT).

Bij een eventuele overschrijding van de grensbedragen wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast.

Bron: Ministerieel besluit van 19 januari 2017 van 19 januari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 31 januari 2017