Startdatum aangiftetermijn onbeheerde nalatenschap verduidelijkt (art. 47 DB Fiscaal

Van elke nalatenschap moet er aangifte gedaan worden. Ook van een onbeheerde nalatenschap. Het Vlaams parlement verduidelijkt wanneer de aangiftetermijn bij een dergelijke nalatenschap begint te lopen. En dat is niet vanaf het overlijden, wel vanaf de aanstelling van de curator door de familierechtbank. De aangifte moet binnen vier maanden vanaf de aanstelling ingediend zijn.

Er is in drie gevallen sprake van een onbeheerde nalatenschap:

niemand vordert de nalatenschap op;

er is geen erfgenaam bekend;

de bekende erfgenamen hebben de erfenis verworpen.

De curator staat in voor de boedelbeschrijving en hij beheert de nalatenschap.

Artikel 47 van het Decreet van 23 december 2016 is in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30 december 2016 (art. 47 DB Fiscaal)

Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 3.3.1.0.5)