Vóór 1 januari 2020 moet elke woning rookmelders hebben

Ten laatste op 1 januari 2020 moet élke woning in het Vlaamse Gewest uitgerust zijn met één of meer rookmelders of een ander branddetectiesysteem. De overheid voert die algemene verplichting in de Vlaamse Wooncode in.

Op basis van een decreet van 1 juni 2012 (en zijn voorganger van 8 mei 2009) moeten er al rookmelders geïnstalleerd worden in heel wat huurwoningen en sociale woningen. Het decreet verplicht ook tot het installeren van rookmelders bij nieuwbouw of grondige renovatie.
Maar voor de huiseigenaars die hun eigen woning bewonen, bestond er tot nu geen verplichting. Daarom heeft slechts 43% van de Vlaamse gezinnen een rookmelder in huis.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege was lange tijd tegen een veralgemeende verplichting tot het installeren van rookmelders, omdat die verplichting niet gehandhaafd kan worden. Wie gaat controleren of er rookmelders geïnstalleerd zijn in elke Vlaamse woning? Of die rookmelders correct geïnstalleerd zijn, en op de juiste plaatsen? En of de batterijen nog werken?
Uiteindelijk is de minister gezwicht voor de druk van het parlement: de verplichte rookmelder komt er, mét een grote sensibiliseringscampagne.

Een woning moet voortaan uitgerust zijn met één of meer rookmelders of moet beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd en gecertificeerd werd door een erkend keuringsorganisme.
De rookmelders moeten geplaatst worden zoals de Vlaamse regering bepaalt.

Een rookmelder is een apparaat dat conform de norm NBN EN 14604 is gebouwd en dat reageert op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal. Ionische rookmelders zijn verboden.

Door deze verplichting tot het hebben van een rookmelder in te schrijven in de Vlaamse Wooncode, gelden er eenvormige definities, kan een conformiteitsattest geweigerd worden als er geen rookmelders in huis zijn, en zullen de handhavingsregels van de Vlaamse Wooncode van toepassing zijn.

De nieuwe bepalingen gelden in principe vanaf 1 januari 2020, maar de Vlaamse regering mag ze vroeger laten ingaan. De huidige decretale bepalingen worden dan opgeheven.

Als we ervan uitgaan dat de nieuwe verplichting ingaat op 1 januari 2020, dan zijn rookmelders verplicht:

Een 'woning' is volgens de Vlaamse Wooncode: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Het begrip omvat zowel appartementen als eengezinswoningen of kamerwoningen enerzijds, en eigen woningen, zowel als huurwoningen of sociale huurwoningen anderzijds.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

1 januari 2020, ten laatste.

Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 10 maart 2017 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen betreft, BS 31 maart 2017.

Zie ook:

Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 13 juli 2012.