Witte ziekenwagens voor niet-dringende hulpverlening

De federale overheid en de deelstaten hebben samen een protocolakkoord afgesloten over het patiëntenvervoer. Er is afgesproken dat ziekenwagens twee kleuren kunnen hebben: geel of wit. Geel voor dringende geneeskundige hulpverlening, wit voor niet-dringende hulpverlening. En ook de kleuren van de interventiekledij en de 'Star of Life' steken in het nieuw.

Herkenbaarheid

Minister van Volksgezondheid De Block heeft samen met haar collega's van de deelstaten een akkoord gesloten over de uiterlijke kenmerken van de hulpdiensten. Zowel voor ziekenwagens als voor begeleiders. Met duidelijke afspraken wil de overheid meer herkenbaarheid creëren. Iets wat - na evaluatie van de hulpverlening bij de terreuraanslagen - als een pijnpunt naar boven is gekomen. Het was voor de veiligheidsmensen op het terrein vaak moeilijk om uit te maken welke soort ziekenwagen ze voor zich hadden en wie al dan niet bevoegd was om op de plaats van de ramp aanwezig te zijn.

Dringende geneeskundige hulpverlening

De voertuigen voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) blijven geel.

Niet-dringend vervoer

De ziekenwagens voor niet-dringend liggend vervoer krijgen de basiskleur wit. De inschakeling in de medische zorg wordt aangegeven door de sectorale kleuren geel en groen.

Geel en groen worden aangebracht in retroreflecterend materiaal in een dubbele rij van vierkante blokken. Afwisselend fluorescent geel/groen en groen. De dubbele rij blokken staat evenwijdig aan het grondoppervlak op een hoogte waarbij de bovenrand van de bovenste blokkenrij overeenkomt met de gemiddelde hoogte van de onderrand van het voordeurvenster.

Aan beide zijden van de ziekenwagen is er een witte contourmarkering in retroreflecterend materiaal.

Aan de achterkant komt er een visgraatmotief in retroreflecterend materiaal van 100 mm breed, afwisselend in de kleuren fluorescent geel/groen en fluorescent oranje. Het visgraatmotief wordt aangebracht aan de onderste rand van het voertuig tot aan de bovenste rand van de dubbele rij blokken. Op de achterzijde komt ook de term 'ambulance' of 'ziekenwagen' in rood retroreflecterend materiaal. Daar komt ook een uniek identificatienummer.

Daarnaast zijn er nog een aantal optionele bestickeringsmogelijkheden, zoals de naam, het logo of het telefoonnummer van de dienst.

Tussencategorie

Voor voertuigen die occasioneel worden ingeschakeld in de dringende geneeskundige hulpverlening gelden specifieke bestickeringsregels.
De inhoud van dit soort ziekenwagens moet voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor de wagens die routinemachtig actief zijn binnen de DGH. Ook de begeleiders moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen die gelden voor de DGH.
Als een dergelijk voertuig effectief wordt ingeschakeld voor het vervoer van iemand met een tijdskritische pathologie, moet dat gemeld worden aan het hulpcentrum 112/100 of aan de medische dispatching.

Deze voertuigen moeten uitgerust zijn met blauwe knipperlichten en een geluidstoestel. Iets wat de ziekenwagens die alleen dienen voor niet-dringende hulpverlening niet mogen hebben.

Zittend patiëntenvervoer

Voor het zittend patiëntenvervoer of voor het vervoer van patiënten in een rolstoel zijn er nog geen afspraken gemaakt. Bedoeling is wel dat de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die voor dit soort vervoer instaan in de lijn zullen liggen met de kenmerken voor het liggend patiëntenvervoer.

Interventiekledij

De kleur van de interventiekledij is voor alle begeleiders dezelfde, ongeacht of het gaat om dringend of niet-dringend vervoer. Twee kleuren zijn toegelaten: geel en enamel blauw. De interventiekledij bestaat uit een parka met zomerjas, een broek, een T-shirt of polo en een kazuifel. Het personeel mag zelf kiezen welk combinatie het draagt. Mits er maar voldaan is aan de zichtbaarheidsklasse 3.

De kleur van de Star of Life (de zesbenige ster) op de interventiekledij is afhankelijk van de functie. Bij ambulanciers gaat het om een zilverkleurige ster (grootte 75 mm op 75 mm op de rechterbost en 150 mm op 150 mm centraal op de rug). Bij hulpverleners-ambulanciers om een blauwe, bij verpleegkundigen om een groene en bij artsen om een rode.

Erkenningsnormen

De deelstaten gaan de uiterlijke kenmerken van de ziekenwagens die actief zijn binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en van de interventiekledij van hun begeleiders opnemen in de erkenningsnormen van de ziekenhuisfuncties.

Ze engageren zich ook om zo snel mogelijk regels uit te werken voor de uiterlijke kenmerken van de ziekenwagens voor niet-dringend vervoer en voor de interventiekledij van hun begeleiders.

Er zal gewerkt worden met een overgangstermijn van vijf jaar.

Inwerkingtreding

Het nieuwe protocol treedt in werking op 27 maart 2017 en geldt voor onbepaalde duur. Het kan op elk moment gewijzigd worden. Op 1 januari van elk jaar kan het ook stopgezet worden.

Bron: Protocolakkoord van 27 maart 2017 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake patiëntenvervoer, BS 26 april 2017