Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro. Om het werk van verbalisanten op het terrein gemakkelijker te maken, hierbij een overzicht van de aangepaste tarieven aan.

Als gevolg van de bevoegdheden die de gewesten kregen bij de Zesde Staatshervorming, waren er maar liefst 5 uitvoeringsbesluiten nodig om de verhoging van de tarieven rond te krijgen. De tarieven die van toepassing zijn voor overtredingen op andere wetten en uitvoeringsbesluiten ervan en de tarieven van de administratieve geldboetes blijven ongewijzigd.

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2017 tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 27 april 2017.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat betreft de verhoging van de sommen, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017 tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 25 april 2017.