Nieuwe tabellen onmiddellijke inning beschikbaar voor snelheidsovertredingen vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inningen en consignaties in België met 5%. Daardoor stijgen ook de tarieven voor onmiddellijke inning bij snelheidsovertredingen. Om het werk van verbalisanten op het terrein gemakkelijker te maken, hierbij de aangepaste tabellen voor snelheidsovertredingen.

Het gaat in totaal om vier tabellen. Er zijn aparte tabellen voor snelheidsovertredingen begaan binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving en (woon)erf, en snelheidsovertredingen begaan op andere wegen. Bijkomend wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen snelheidsovertredingen tot de grens ?onmiddellijke intrekking rijbewijs voor andere voertuigen dan de voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton, de autobussen en de autocars? en overtredingen boven die grens. In het tweede geval is de tabel enkel van toepassing voor snelheidsovertredingen begaan door personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België. Wie een woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, komt voor dergelijke snelheidsovertredingen niet in aanmerking voor een onmiddellijke inning.

Gemeten snelheid

De tabellen zijn gebaseerd op de gemeten snelheid. Dat is de snelheid die op de foto en op het display van het meettoestel voorkomt. De louter technische correctiemarge dient niet meer toegepast worden bij het gebruik van deze tabellen.

Bron: Bron

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2017 tot wijziging van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 27 april 2017.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, wat betreft de verhoging van de sommen, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 april 2017 tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, BS 28 april 2017.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 25 april 2017.