Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 maanden moeten oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot je praktische rijexamen. Nu is dat, zowel in het ?traject met rijschool? als in het ?traject met vrije begeleiding? slechts 3 maanden. Nieuw is ook dat wie nog als begeleider wil aantreden in het vrije traject, eerst 3 uur opleiding moet volgen. Nadien wordt er een begeleidersattest uitgereikt dat 10 jaar geldig is.

Minstens 9 maanden oefenen

Wie een rijbewijs B wil halen, kan kiezen tussen 2 opleidingstrajecten: een opleiding met de rijschool of een opleiding met vrije begeleiding. Kandidaat-bestuurders die voor het traject met rijschool kiezen, moeten eerst 20 uur praktische rijles volgen bij een erkende rijschool. Nadien kunnen ze gedurende minstens 3 en maximaal 18 maanden alleen oefenen (zonder bijstand van een begeleider). In het vrije traject kan de kandidaat-bestuurder oefenen met bijstand van een zelf gekozen begeleider. En dat voor minstens 3 maanden en maximaal 36 maanden. Rijles in een rijschool is hier niet verplicht.

Uit onderzoek is nu gebleken dat de minimumperiode van 3 maanden te kort is om de nodige rijvaardigheden onder de knie te krijgen. Want zo blijkt, hoe meer oefenkilometers je rijdt, hoe hoger je slaagkansen voor het praktisch examen. Vlaanderen kiest er daarom voor om de minimumduur in beide trajecten te verhogen naar 9 maanden. Pas na deze minimumperiode kan een kandidaat-bestuurder worden toegelaten tot het praktische rijexamen.

Deze termijn is van toepassing op kandidaat-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 een aanvraag indienen bij de gemeente om een voorlopig rijbewijs te verkrijgen. Voor kandidaat-bestuurders die voor 1 oktober een aanvraag hebben ingediend, blijven de oude bepalingen gelden. De oude regels blijven trouwens ook van toepassing wanneer een nieuw voorlopig rijbewijs wordt aangevraagd na diefstal, beschadiging of niet meer gelijkende foto én het initiële voorlopige rijbewijs voor 1 oktober werd afgegeven.

Verplichte vorming begeleiders

Wie als begeleider wil optreden in het vrije traject, zal vanaf oktober eerst een opleiding moeten volgen in een erkende rijschool.

Gedurende minstens 3 uur krijgt hij uitleg over 'het logboek - Rijbewijzer', de leerdoelen van de rijopleiding en de vereiste vaardigheden van bestuurders, zijn rol als begeleider, de basisbeginselen van verkeersveilig anticiperend rijgedrag, de wegcode en praktische tips. Een cursus die 20 euro kost (jaarlijks te indexeren bedrag). De kandidaat-bestuurder die hij zal begeleiden, mag (gratis) aanwezig zijn bij de vorming.

Na de opleiding wordt er een begeleidersattest uitgereikt. Dit attest geldt als bewijs van de gevolgde vorming en laat toe dat het gemeentebestuur bij het afleveren van het voorlopige rijbewijs nagaat of er aan de opgelegde voorwaarden werd voldaan. Een attest is 10 jaar geldig. Men kan tijdens die periode dus meermaals als begeleider optreden, zonder dat men een nieuwe vorming moet volgen.

Vereisten instructeurs

De vormingscursus voor begeleiders wordt aangeboden door de erkende rijscholen. Maar niet iedereen in de rijschool mag de cursus doceren. Alleen instructeurs met een beroepsbekwaamheidsbrevet II of III die een specifieke opleiding van minstens 7 uur hebben gevolgd, mogen dat. Het gaat om een opleiding waarin onder meer de rol van begeleiders en hun werkingskader wordt verduidelijkt en waarin de behoeften van leerling-bestuurder en begeleider worden nagegaan.

De vormingscursus voor begeleiders wordt aangeboden door de erkende rijscholen. Maar niet iedereen in de rijschool mag de cursus doceren. Alleen instructeurs met een beroepsbekwaamheidsbrevet II of III die een specifieke opleiding van minstens 7 uur hebben gevolgd, mogen dat. Het gaat om een opleiding waarin onder meer de rol van begeleiders en hun werkingskader wordt verduidelijkt en waarin de behoeften van leerling-bestuurder en begeleider worden nagegaan.

De instructeursopleiding wordt georganiseerd door organisaties van nationale en internationale experten. Ieder jaar worden het opleidingsprogramma en het draaiboek van de opleiding goedgekeurd.

Na de opleiding krijgt de instructeur een getuigschrift.

Dit onderdeel van het besluit van 9 juni 2017 treedt trouwens onmiddellijk in werking, op 29 juni, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op die manier kunnen de instructeurs meteen aan de slag.

Ook buiten erkende rijscholen

Let op, de instructeurs kunnen de vorming voor begeleiders ook aanbieden buiten een erkende rijschool. Op voorwaarde dat ze daarvoor een erkenning kregen van de Vlaamse minister bevoegd voor Verkeersveiligheidsbeleid of zijn gemachtigde.

Die erkenning zal pas worden afgegeven aan een instructeur met beroepsbekwaamheidsbrevet II of III die de instructeursopleiding voor begeleiders heeft gevolgd én de gewone rijschoolinstructeursopleiding en die niet veroordeeld zijn geweest voor bepaalde verkeersovertredingen , geen rijverbod hebben gekregen en al minstens 3 jaar hun rijbewijs B hebben.

Bovendien gelden er specifieke voorwaarden voor de lokalen waarin ze de opleiding aanbieden, de opvolging van begeleiders, het uitreiken van het begeleidersattest, enz.

Instructeurs moeten een erkenningsaanvraag indienen. Daarbij betalen ze 80 euro om de bestuurs-, controle- en toezichtkosten te dekken.

Aanpassing model voorlopig rijbewijs

Door de hervorming moet het model van het voorlopig rijbewijs aangepast worden. Maar dat is federale regelgeving. De federale overheid heeft zich intussen wel geëngageerd (na overleg met de gewesten) om de nodige wijzigingen door te voeren?

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, BS 29 juni 2017.

Zie ook
Nota aan de Vlaamse regering van de Vlaamse minister van Mobiliteit over de ontwerptekst, VR20170906DOC.0565/1bis.