Vergoedingen terreurdaden onbeperkt te cumuleren met uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De regering heeft een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de slachtoffers van terreurdaden naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Zij hebben ook een bijzondere erkenning gekregen.
Een en ander vond zijn weerslag in een wet van 18 juli 2017. Daarin komen aan bod: de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.

Nu wordt het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen afgestemd op die nieuwe situatie. Een wijzigingsbesluit van 11 augustus 2017 zorgt er namelijk voor dat die uitkeringen zonder beperking samen genoten kunnen worden met de vergoedingen die worden toegekend met toepassing van de wet van 18 juli 2017.
Dat is bijvoorbeeld ook al het geval voor de renten, vergoedingen, uitkeringen of pensioenen die worden verleend in uitvoering van de wetgeving op de herstel- en vergoedingspensioenen aan de oorlogsslachtoffers en aan hun rechthebbenden.

Deze aanpassingen treden in werking op 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de wet van 18 juli 2017 in werking getreden is.

Bron: Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot wijziging van artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 25 augustus 2017