Op naar elektronisch 'bevel tot betalen' verkeersboetes (art. 316 Potpourri V)

Het bevel tot betalen van een verkeersboete zal in de toekomst elektronisch worden verstuurd. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. En ook de wetgever speelt hier al op in. In de Wegverkeerswet wordt alvast een juridische basis gecreëerd voor de elektronische versie.

Concreet stelt de Wegverkeerswet in artikel 65/1, derde lid voortaan hetvolgende: 'het bevel wordt per aangetekende zending, per gerechtsbrief of overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek verstuurd aan de overtreder'. Artikel 32ter Ger. W. doelt op het informaticasysteem van Justitie.

De optie is er dus nu al. Maar van zodra het kan, moet er ook effectief gebruik worden gemaakt van het elektronisch platform. De wetgever streeft immers naar de meest kostenefficiënte manier van werken in tijden van algemene justitiële besparingen.

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 316 Potpourri V)