Experten buigen zich over hervorming burgerlijk wetboek

Zeven commissies richt minister van Justitie Koen Geens op. Elk van hen werkt een hervormingsvoorstel uit voor een welbepaalde thema uit het Burgerlijk Wetboek.    

Er zijn commissies tot hervorming van het verbintenissenrecht, het zakenrecht, het bewijsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, de leningsovereenkomst en de persoonlijke zekerheden. De commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht is veruit de grootste, met 10 leden. De professoren Eric Dirix en Patrick Wéry staan in voor de coördinatie van de werkzaamheden van de zeven commissies.

Hier vindt u een overzicht van de zeven commissies en hun leden.

Het nieuwe MB van 30 september 2017 treedt in werking op 19 oktober 2017.

Bron: Ministerieel besluit van 30 september 2017 houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek, BS 9 oktober 2017