Kraken voortaan strafbaar

Kraken is voortaan strafbaar. Vanaf 16 november 2017 kunnen rechters fikse boetes en gevangenisstraffen uitspreken. Die kunnen oplopen tot 2 jaar cel en 300 euro boete. Al zal de strafmaat wel variëren naargelang de woning, het appartement, de kamer of het verblijf dat werd gekraakt leegstond of bewoond was. De wetgever is immers iets minder streng wanneer het gaat om onbewoonde panden.    

Bewoonde panden

Wie zonder bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden, in een door een ander bewoond huis, appartement, kamer, verblijf of in de aanhorigheden ervan hetzij binnendringt met behulp van bedreiging of geweld tegen personen of door middel van braak inklimming of valse sleutels hetzij dit goed bezet, hetzij erin verblijft zonder toestemming van de bewoners wordt gestraft met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar én een geldboete van 26 tot 300 euro.

De wetgever heeft het bestaande artikel 439 van het Strafwetboek in die zin aangepast.

Onbewoonde panden

Wie zonder een bevel van de overheid hetzij zonder toestemming van een houder van een titel die of een recht dat toegang verschaft tot de betrokken plaats of gebruik van of verblijf in het betrokken goed toestaat en buiten de gevallen waarin de wet het toelaat, op eender welke manier andermans niet bewoonde huis, appartement, kamer, verblijf of de aanhorigheden ervan of enige andere niet bewoonde ruimte of andermans roerend goed dat al dan niet als verblijf kan dienen, hetzij binnendringt, hetzij bezet, hetzij erin verblijf zonder zelf houder te zijn van voormelde titel of recht, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en een geldboete van 26 tot 100 euro (of een van deze straffen).

Merk hierbij op dat ook het kraken van bijvoorbeeld verplaatsbare garageboxen of tuinhuizen strafbaar wordt.

Het gaat hier om een nieuw artikel 442/1 van het Strafwetboek. Maar let op: het kraken van onbewoonde panden vormt een klachtmisdrijf. Het zal dus pas strafbaar zijn na een klacht van een persoon die houder is van een titel of een recht op het betrokken goed.

Een jaar cel voor diehards

Wie een onbewoond pand kraakt en geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming of het bevel tot uithuiszetting riskeert een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar en een geldboete van 26 tot 200 euro (of een van deze straffen).

Sneller en minder complex

Voordien konden eigenaars alleen via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van krakers bekomen, maar dat was complex en duurde vaak erg lang. Door de nieuwe wetgeving zal erg snel kunnen worden gereageerd, zowel wanneer bewoonde als onbewoonde panden worden gekraakt. De ontruiming of uithuiszetting kan bijvoorbeeld al binnen de 8 dagen worden bevolen.

In het verlengde daarvan werd ook de burgerlijke procedure aangepast om sneller te kunnen optreden.

Vanaf 16 november

In werking: 16 november 2017 (10 dagen na publicatie). De komende 2 jaar zal nauwgezet worden toegekeken op de toepassing van de wet. Voor 2020 zal een evaluatiedossier worden opgemaakt en besproken door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De richtlijnen voor die evaluatie zullen nog bij KB worden bepaald.

Bron: Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, BS 6 november 2017.