Eenvoudiger grievenformulier voor hoger beroep in strafzaken

Wie hoger beroep aantekent in strafzaken, moet voortaan een nieuw ?grievenformulier? gebruiken. Dat is heel wat eenvoudiger dan het vorige.

De voorbije maanden zorgde het oude formulier immers voor een pak praktische problemen. Onder meer met betrekking tot de nauwkeurigheid waarmee de grieven op het formulier moesten worden aangeduid. Zodanig zelfs het Hof van Cassatie zich de voorbije maanden een aantal keer over de materie moest uitspreken. De regering introduceert daarom een eenvoudiger, soepeler grievenformulier.

Voortaan moet de eiser in beroep eerst de bestreden beslissingsonderdelen van het beroepen vonnis aankruisen. En daarna beknopt de redenen opgeven waarom de in eerste aanleg gewezen beslissing moet worden gewijzigd.

Nieuw formulier

Oud formulier

In werking: 11 december 2017 (10 dagen na publicatie)

Bron: Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 1 december 2017.

Zie ook
Koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19 februari 2016.