FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden' krijgen. Dat kan vanaf de vierde maand van arbeidsongeschiktheid, bovenop de ziekteuitkering.

Het dagbedrag van deze tegemoetkoming werd met ingang van 1 oktober 2017 opgetrokken tot 21,85 euro bruto per dag (niet geïndexeerd: 15,9152 euro). Dat is een herwaardering met 5%.

Die verhoging wordt nu bevestigd in een bericht van de FOD Sociale Zekerheid. Het gaat om hetzelfde forfaitaire dagbedrag in de regeling voor de werknemers en de zelfstandigen.

We moeten erop wijzen dat er ook sprake is van een éénmalige inhaaltegemoetkoming voor hulp van derden voor sommige gerechtigden. Het gaat om personen die voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 september 2017 voor ten minste één vergoedbare dag aanspraak konden maken op de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden.

Bron: Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 15 maart 2018