Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet alleen kan de politie overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (op bevel van de procureur des Konings of de procureur-generaal), rechters kunnen overtreders nu ook, bovenop de bestaande gevangenisstraffen en boetes, een levenslang rijverbod opleggen. Met deze maatregelen wil de wetgever duiden op de ernst van de feiten.

Via de Verzamelwet Verkeersveiligheid worden zowel de Wegverkeerswet als het Strafwetboek aangepast.

Rijbewijs intrekken

Artikel 55 van de Wegverkeerswet laat voortaan de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs toe wanneer iemand kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmert.

Deze onmiddellijke intrekking kan enkel worden bevolen door de procureur des Konings of de procureur-generaal bij het hof van beroep.

Gevangenisstraf en boete

Momenteel voorziet artikel 406, derde lid van het Strafwetboek in een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer op de weg, spoorweg, binnenwateren of zee door

het stellen van een handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel; en

het stellen van een andere handeling die het verkeer met of op het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen.

Wordt het verkeer of het gebruik van de vervoermiddelen op een weg, spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmert door 'een voorwerp? dan wordt de betrokkene gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 tot 1.000 euro. Wie door een bepaalde handeling kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg belet, riskeert dan weer een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 maanden en een geldboete van 26 tot 500 euro.

Ook rijverbod

Overtreders riskeren dus al een gevangenisstraf en een geldboete, maar omdat de impact op de verkeersveiligheid dermate groot is, wordt het straffenarsenaal verder uitgebreid. Rechters kunnen voortaan ook 'een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig' uitspreken van minstens 8 dagen tot maximum 5 jaar of zelfs levenslang.

15 februari 2018

Dit onderdeel van de Verzamelwet Verkeersveiligheid zijn retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.

Bron: Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, BS 15 maart 2018. (art. 3, 17 en 26 Verzamelwet Verkeersveiligheid)