Kantonhervorming beïnvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen moeten aangepast worden. Een afdeling heeft immers rechtsmacht op het grondgebied van welbepaalde kantons. Die rechtsmacht wordt nu - waar nodig - afgestemd op de nieuwe kantonstructuur.

Concreet zien we aanpassingen bij de territoriale bevoegdheid van de afdelingen van

de rechtbanken van eerste aanleg Limburg, Antwerpen, Namen, Luxemburg en Henegouwen;

de arbeidsrechtbanken Antwerpen, Waals-Brabant, Luik en Henegouwen;

de rechtbanken van koophandel Antwerpen, Luik en Henegouwen; en

de politierechtbanken Antwerpen, Limburg, Waals-Brabant, Luxemburg, Namen en Henegouwen.

Het nieuwe KB van 15 april 2018 treedt in werking op 1 mei 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 15 april 2018 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 19 april 2018

Zie ook:
Koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Namen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen