Territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen afgestemd op kantonhervorming

Op 1 juni en 1 juli 2018 treedt een deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons in werking. Wat betekent dat de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde gevallen moeten aangepast worden. Een afdeling heeft immers rechtsmacht op het grondgebied van welbepaalde kantons. Die rechtsmacht wordt nu - waar nodig - afgestemd op de nieuwe kantonstructuur.

Op 1 juli 2018 treedt de hervorming van de gerechtelijke kantons in de provincie Oost-Vlaanderen in werking, op 1 juni 2018 is dat het geval voor onder meer een aantal kantons in de provincies West-Vlaanderen en Luik. Concreet zien we daarom aanpassingen aan de territoriale bevoegdheid van de afdelingen van

de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Luik en West-Vlaanderen;

de arbeidsrechtbanken Gent en Luik;

de rechtbanken van koophandel Gent en Luik;

de politierechtbanken Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Luik.

Het nieuwe KB van 17 mei 2018 treedt in werking op 1 juni 2018 of 1 juli 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2018 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons, BS 23 mei 2018

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (bijvoegsel, art. 1)
Koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen
Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen
Koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg West -Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen
Koninklijk besluit van 18 maart 2018 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen