Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de kosten tussen de partijen verdeelt. De rechter kan de kosten omslaan bij bv. geschillen tussen echtgenoten. Dit om de verhouding tussen beiden niet te veel te verstoren. Het omslaan van de kosten is niet alleen mogelijk tussen echtgenoten, maar voortaan ook tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden. De wetgever volgt hiermee het Grondwettelijk Hof dat stelde dat de rechter de omslag moet kunnen toepassen, ongeacht de samenlevingsvorm. Het doel van de omslag - de verstandhouding niet al te zeer verstoren - laat volgens het Hof geen verschil in behandeling toe tussen de verschillende samenlevingsvormen. Dus moet de omslag zowel tussen echtgenoten als tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden kunnen.

Artikel 23 van de wet van 18 maart 2018 is in werking getreden op 12 mei 2018.

Bron: Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht, BS 2 mei 2018 (art. 23, b))

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 1017)
GwH 12 november 2009, nr. 181/2009