Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het informaticasysteem e-Deposit) dan is geen handtekening meer nodig. Door het gebruik van het informaticasysteem zijn er immers voldoende garanties over de identiteit van de neerlegger.

Tot nu werd het elektronisch neerleggen van conclusies vaak bemoeilijkt omdat sommige rechters effectief een fysieke handgeschreven handtekening op de conclusies eisten. Wat betekende dat de conclusies moesten afgedrukt, manueel gehandtekend en ingescand worden alvorens ze konden neergelegd worden via e-Deposit. Een omslachtige procedure waar nu een eind aan komt.

Artikel 31 van de wet van 25 mei 2018 is in werking getreden op 9 juni 2018.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 743)