Kennisgeving afschrift beslissing zowel in burgerlijke als strafzaken verplicht (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever schaaft aan de regels rond de mededeling door de griffie van een niet-ondertekend afschrift van een vonnis aan de partijen of hun advocaten:

er wordt uitdrukkelijk bevestigd dat zowel in burgerlijke als strafrechtelijke zaken de griffie een afschrift bij gewone brief moet toesturen aan de partijen of hun advocaten. In burgerlijke zaken werd die regel goed toegepast, in strafrechtelijke zaken was hij - hoewel de kennisgeving eigenlijk wel verplicht was - in onbruik geraakt;

voortaan spreekt men van een afschrift van de beslissing in plaats van een afschrift van het vonnis. Een beslissing is een pak ruimer dan een vonnis. Het gaat om elke rechterlijke beslissing, dus ook om arresten, beschikkingen, bevelschriften enz.;

de kennisgevingstermijn wordt ingekort: de kennisgeving van het afschrift van de beslissing moet gebeuren binnen vijf dagen vanaf de uitspraak van de beslissing. Tot nu had de griffie acht dagen tijd;

aan de kennisgeving zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Ze doet geen termijn lopen om een rechtsmiddel in te stellen.

Artikel 32 treedt in werking op de datum die bij KB wordt vastgelegd. En uiterlijk op 31 december 2019.

Bron: Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde, BS 30 mei 2018 (art. 32 Wet Werklastvermindering Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 792)