Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vóór 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de 'nieuwe' hinderpremie en sluitingspremie die de Vlaamse overheid toekent - kunnen nu toch een aanvraag voor een rentetoelage of inkomenscompensatievergoeding indienen zolang de werken duren .
Tot nog toe konden ze deze aanvraag enkel indienen ?tot en met 31 december 2017?.

De Hinderpremie B - dat is de sluitingspremie voor kleine ondernemingen die door de openbare werken in hun straat hun zaak ook effectief moeten sluiten - wordt nu per onderneming maximaal voor de duur van de hinderperiode toegekend.
Voordien werd de Hinderpremie B per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode toegekend.

De Vlaamse Regering voert deze nieuwe regels in via haar besluit van 25 mei 2018, dat met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 1 juli 2017.

Hinderpremie en sluitingspremie

Sinds 1 juli 2017 kunnen detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door werken voor de deur van hun zaak, elektronisch de ?nieuwe? hinderpremie en sluitingspremie aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) van de Vlaamse overheid.
Deze 'nieuwe' maatregel is echter enkel van toepassing voor hinder door openbare werken die zijn gestart na 1 juli 2017.

De 'nieuwe' Vlaamse hinderpremie bestaat uit twee delen:

een hinderpremie A, die wordt gegeven aan de detailhandelaars (kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers, die de werkgever heeft aangegeven bij de RSZ) met een zaak in de werfzone. Overheidsondernemingen komen niet in aanmerking. De hinderpremie wordt enkel toegekend indien in de hoofdactiviteit van de vestiging behoort tot de activiteiten van de NACE-codegroep 1;

én een sluitingspremie B (bijkomende of afzonderlijke hinderpremie), voor de kleine ondernemingen die door de werken ook effectief moeten sluiten. Kleine ondernemingen die ernstige hinder van openbare werken (art. 12, Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017) ondervinden in hun straat, komen in aanmerking voor een sluitingspremie. Hiervoor moet hun zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. Ze kunnen de sluitingspremie krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van hun sluiting. De hoofdactiviteit van de vestiging komt in aanmerking: voor de bijkomende sluitingspremie als ze behoort tot NACE-codegroep 1 als de voormelde vestiging zich binnen de hinderzone bevindt; voor de afzonderlijke sluitingspremie als ze behoort tot: NACE-codegroep 1 als de vestiging zich buiten de hinderzone bevindt; NACE-codegroep 2 als de vestiging zich binnen of buiten de hinderzone bevindt.

Alleen de NACE-code die toegekend is door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de btw-administratie, bepaalt de hoofdactiviteit van de vestiging.

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro (niet-geïndexeerd bedrag) en wordt ten hoogste één keer per jaar en één keer per periode van hinder toegekend.
De sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag (niet-geïndexeerd bedrag). Hiervoor moet de zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting. Hij wordt nu dus per onderneming maximaal voor de duur van de hinderperiode toegekend. Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Deze kunnen in blokken van maximaal 30 kalenderdagen worden aangevraagd. Als de zaak langer gesloten blijft, kunnen er dus meerdere sluitingspremies worden aangevraagd.

Beide premies gelden enkel voor openbare werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

De hinder- en sluitingspremie vallen onder de toepassing van de Europese de minimisregelgeving. Hierdoor mag het totaal aan de-minimissteun dat één onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan 200.000 euro bedragen.

Rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding

De nieuwe hinderpremie vervangt de vorige ondersteuning bij hinder: de rentetoelage (tot 30 juni 2017) en de inkomenscompensatievergoeding (tot 30 juni 2017).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, wat betreft het maximaal aantal gesubsidieerde sluitingsdagen en de overgangsbepalingen, BS 20 juni 2018.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017 (art. 17 en art. 34, eerste lid).
- Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, wat betreft de overgangsbepalingen, BS 12 januari 2018.
- Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 tot wijziging van artikel 22, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017.
- Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2017 (art. 8).