Automatisch verval van schenkingen bij echtscheiding geschrapt

Tot nu verliezen de echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Tenzij ze iets anders overeenkomen. Met voordelen worden - volgens de rechtspraak van Cassatie - zowel de schenkingen tussen echtgenoten als de overlevingsrechten, zoals contractuele erfstellingen, bedoeld. De wetgever vindt dat het automatisch verval van overlevingsrechten wel te verantwoorden is, maar dat dit niet het geval is voor schenkingen. Hij vindt dat het verval van schenkingen disproportioneel is en dit dus niet automatisch moet gebeuren. Echtgenoten hebben immers de mogelijkheid om schenkingen buiten een huwelijkovereenkomst steeds te herroepen, ook bij een echtscheiding.

Vandaar dat het automatisch verval van voordelen voortaan beperkt wordt tot de overlevingsrechten. Schenkingen vervallen dus niet langer automatisch.

Artikel 2 van de wet van 22 juli 2018 treedt in werking op 1 september 2018.

Bron: Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, BS 27 juli 2018 (art. 2)

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 299 en 1096)