Gerechtskosten in strafzaken eindelijk geïndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, vertalers en tolken, gerechtsdeurwaarders, getuigen en verkeersexperten. Uiteraard moeten die gerechtskosten vergoed worden. De vastgelegde tarieven worden nu - zo blijkt uit een nieuwe omzendbrief van minister van Justitie Geens - eindelijk nog eens geïndexeerd. De laatste vijf jaar was dat door een algemene indexeringstop niet meer gebeurd.

Concreet worden de meeste tarieven voor de gerechtskosten in strafzaken vanaf 1 januari 2018 verhoogd met 4,65%. Maar er zijn uitzonderingen:

de tarieven voor bloedanalyses en speekselanalyses voor drugsopsporing en de tarieven voor genetische analyses verhogen met 1,99%;

de tarieven voor de gerechtdeurwaarders verhogen met 2,54%; en

de tarieven voor vertalers en tolken met 1,9%.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2018. Wie al een terugbetaling heeft gekregen voor geleverde prestaties in 2018, kan een aanvullende kostenstaat indienen. Met daarop alle supplementen en telkens de referentie naar de al betaalde kostenstaat. De aanvullende kostenstaat mag ingediend worden bij een van de griffies die een van de oorspronkelijke kostenstaten heeft ontvangen.

De omzendbrief is onmiddellijk van toepassing op de terugbetalingsvorderingen die ingediend worden vanaf 4 oktober 2018.

Bron: Omzendbrief nr. 131/5 van 25 september 2018 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, BS 4 oktober 2018

Zie ook:
Omzendbrief 131quater (ns) van 31 januari 2013 betreffende gerechtskosten in strafzaken. Update. Indexering van de tarieven voorzien in bijlage