Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor

In ons land in iedereen na zijn dood in principe orgaandonor. Wie dat niet wil zijn, kan zich op voorhand verzetten tegen de wegneming van zijn organen. Wie zeker wél donor wil zijn, kan uitdrukkelijk met orgaandonatie instemmen. Dit om te vermijden dat zijn naaste familieleden er zich zouden tegen verzetten. Zowel het verzet van de potentiële donor tegen de wegneming als zijn expliciete instemming met de wegneming kan voortaan op drie manieren gebeuren: bij het gemeentebestuur, zoals nu al het geval is, maar ook bij een erkend huisarts of via zelfregistratie langs digitale weg. Hoe dat precies allemaal zal verlopen moet nog bij KB vastgelegd worden. De wetgever heeft nu alleen nog maar de basis gelegd voor het driesporenstelsel.

Een KB moet ook nog regelen hoe de arts die organen wil wegnemen ingelicht wordt over het verzet of de expliciete instemming.

De nieuwe wet van 21 maart 2018 treedt in werking op 22 oktober 2018.

Bron: Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat de mogelijkheden om zich te registreren als orgaandonor post mortem betreft, BS 12 oktober 2018

Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (art. 10)