Beperking beroepsaansprakelijkheid advocaten verstrengd

Advocaten kunnen hun beroepsaansprakelijkheid beperken. Maar daaraan zijn grenzen. Ze kunnen niet lager gaan dan de basisdekking van de polis beroepsaansprakelijkheid van de Orde van de Vlaamse balies. Die regel bestond al, en blijft nu ook verder gelden. Maar in de Codex deontologie stond tot nu expliciet de basisdekking vermeld, 1.250.000 euro. Dit bedrag wordt uit de Codex geschrapt. Voortaan wordt voor het bepalen van de grens op de beperking van de beroepsaansprakelijkheid dus gewoon verwezen naar de basisdekking van de polis van de Orde, zonder verwijzing naar een specifiek bedrag. Op deze manier wordt vermeden dat de Codex telkens moet gewijzigd worden wanneer de basisdekking van de polis van de Orde wordt aangepast.

De grens van 1.250.000 euro is trouwens al geruime tijd achterhaald. Aangezien de Orde van de Vlaamse Balies in zijn polis beroepsaansprakelijkheid een verdubbeling van de basisdekking heeft bedongen: die ging van 1.250.000 euro naar 2.500.000 euro per schadegeval. Wat betekent dat de advocaat bij het beperken van zijn beroepsaansprakelijkheid niet onder de grens van 2.500.000 euro kan gaan.

Deze wijziging aan de codex deontologie treedt in werking op 1 maart 2019.

Bron: Reglement van 24 oktober 2018 tot wijziging van Afdeling III.1.3 `De beperking van de aansprakelijkheid' van de Codex, BS 28 november 2018

Codex deontologie voor advocaten (art. 74)