Tarieven gerechtsdeurwaarders burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2019

Gerechtsdeurwaarders mogen in 2019 weer wat meer aanrekenen voor hun akten in burgerlijke en handelszaken. De tarieven stijgen door indexering. Al gaat vaak slechts om enkele eurocenten.

De tabellen met de geïndexeerde bedragen zijn op 20 december 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We geven een overzicht van de belangrijkste aanpassingen binnen de gegradueerde rechten, evenredige rechten, vacatierechten en vaste rechten. Tot slot vermelden we de nieuwe bedragen voor de terugbetaling van kosten en uitschotten en de verplaatsingsvergoeding.

Gegradueerde rechten

Voor de vaststelling van de gegradueerde rechten zijn de verrichtingen van de gerechtsdeurwaarder ingedeeld in tien klassen van A tot J (afhankelijk van het gevorderde bedrag of het beoogde doel of, als er een vonnis is, van het bedrag van de veroordeling). Voor klasse A geldt vanaf 2019 een tarief van 22,84 euro, voor klasse B is dat 37,95 euro, voor klasse C 53,12 euro, enz.

Voor aanmaningsbrieven met dreiging tot vervolging, kan de gerechtsdeurwaarder voortaan 15,62 of 18,47 euro aanrekenen, afhankelijk van de waarde van de zaak (minder dan 125 euro of 125 euro en meer). Het inningsrecht moet in 2019 minstens 12,48 euro bedragen en mag per zaak niet hoger zijn dan 123,82 euro.

Evenredige rechten

Wat de evenredige rechten betreft, zijn er o.m. nieuwe bedragen voor de protestakte: minimum 12,48 euro, maximum 61,91 euro. Het evenredige recht bij openbare verkopingen mag per dagprestatie niet minder dan 70,75 euro zijn. Bij een evenredige verdeling van gelden geldt er een minimumrecht van 35,38 euro.

Vacatierecht

Het vacatierecht per uur wordt op 21,27 euro gebracht, met een minimum van 42,54 euro. Dit vacatierecht is verschuldigd voor o.m. elk proces-verbaal van beslag, uitzetting van de huurder, boedelbeschrijving, bevinding en tenuitvoerlegging op het gebied van bewaring van kinderen. Het vacatierecht voor elk exploot van betekening is 12,31 euro.

Vaste rechten

Ook voor de vaste rechten gelden er nieuwe bedragen. Voor lichting van uitgifte niet gevolgd door een betekening van een afschrift of een uittreksel, vraagt een gerechtsdeurwaarder dit jaar 7,67 euro. Voor inlassing in dagbladen verhoogt het tarief tot 11,42 euro en voor een kadastraal en hypothecair uittreksel rekent de gerechtsdeurwaarder 15,28 euro aan.

Kostentarieven

De tarieven voor de kosten worden ook aangepast. Voor de afschriften van de met het exploot afgegeven stukken en voor de afschriften van de wets- en verordeningsteksten die in het exploot dienen te worden opgenomen, geldt er voortaan een tarief van 7,11 euro per rol geschreven tekst met de hand of getypt. Voor de uitgifte van een proces-verbaal van verkoop per blad geldt hetzelfde tarief. Verder stijgt ook de vaste vergoeding voor verplaatsingskosten, net als de vergoedingen voor getuigen en politiemensen die de gerechtsdeurwaarder vergezellen.

Bron: Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2019, BS 20 december 2018.

Zie ook
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2018 , BS 20 december 2017.