Beroep niet meer vermeld in rechtsplegingsakten (art. 130-134 DB Justitie)

Geen enkele akte van rechtspleging vermeldt nog het beroep van de betrokkenen. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het beroep een weinig betrouwbaar gegeven en hoofdzakelijk gebaseerd op de verklaring van de betrokken persoon. Die vermelding biedt dus geen enkele meerwaarde.  De verplichte vermelding - die tot nu trouwens soms op straffe van nietigheid was voorgeschreven - wordt daarom in alle rechtsplegingsakten geschrapt. De vermelding van het beroep was tot nu verplicht in bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaardersexploten, de verzoekschriften, de boedelbeschrijvingen, de akten van hoger beroep, de pv's van getuigenverhoor, de beslagexploten?

Die nieuwe regel treedt in werking op 10 januari 2019.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 130?134 DB Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek