Advocaat-vennoot eenpersoonsvennootschap kan advocaat zijn in meerdere associaties of groeperingen

De advocaat-vennoot van één of meer eenpersoonsvennootschappen kan voortaan zijn advocatenberoep in meerdere associaties of groeperingen uitoefenen.

Advocaten kunnen eenpersoonsvennootschappen oprichten. Een eenpersoonsvennootschap kan lid zijn van een samenwerkingsverband (associatie, groepering). Maar tot nu kon de advocaat-vennoot zijn beroep van advocaat maar uitoefenen in hoogstens één associatie of groepering. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) heft die beperking nu op.

Hiermee wordt de regeling voor de advocaat-vennoot van een eenpersoonsvennootschap gelijkgetrokken met die voor de andere advocaten. Zij mogen - dit sinds 13 september 2019 - lid zijn van een of meerdere associaties of groeperingen. En in elk van de associaties of groeperingen het beroep van advocaat uitoefenen.

Het nieuwe reglement van de OVB treedt in werking op 6 februari 2020.

Bron: Reglement van 23 oktober 2019 tot wijziging van Afdeling V.1.2. `Eenpersoonsvennootschappen van advocaten' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 6 november 2019

Zie ook:
Codex Deontologie voor Advocaten (deel V, hoofdstuk V.1)