Federale toeslag voor groene stroom stijgt ook in 2020

De federale toeslag voor de toekenning van groenestroomcertificaten stijgt op 1 januari 2020 van 7,285 euro/MWh, naar 9,0141 euro MWh. Dat is een verhoging met 1,7291 euro per megawattuur (tegen plus 2,1249 euro/MWh in het voorbije jaar). Via deze toeslag betaalt elke elektriciteitsafnemer mee voor de productie van groene stroom onder federale bevoegdheid.

De federale overheid kent groenestroomcertificaten toe voor de productie van groene stroom op zee. De gewestelijke overheden doen hetzelfde voor de productie van groene stroom aan land. De netbeheerder is verplicht om de groenestroomcertificaten op te kopen tegen een vaste prijs, die boven de reële marktwaarde van de certificaten ligt. Om het verschil te compenseren, heft de federale overheid elk jaar een toeslag ten voordele van de netbeheerder.

De federale minister van Energie legt het bedrag van de toeslag elk jaar vast, op aangeven van de federale energieregulator Creg. En dat bedrag ligt elk jaar hoger: 5,1601 euro/MWh in 2018, 7,2875 in 2019 en 9,0141 in 2020. Iedereen betaalt dus mee voor groene stroom.

Bron: Ministerieel besluit van 15 december 2019 tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2020, BS 19 december 2019.

Zie ook:
MB van 6 december 2018 (toeslag voor 2019).
KB van 16 juli 2002, art. 14sexies.