Eerste loopbaancheque pas na zeven jaar werkervaring

Wie met twijfels zit over zijn job, kan loopbaanbegeleiding volgen bij een gemandateerd loopbaancentrum. Die begeleiding kan grotendeels betaald worden met loopbaancheques. Vlaanderen past de chequesregels vanaf 1 januari 2020 aan. Ze zijn er alleen nog voor wie al een grondige werkervaring heeft.

Pas na zeven jaar beroepservaring

De loopbaancheque wordt vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegekend aan de werkende werknemers of zelfstandigen met minstens 84 maanden beroepservaring. Die zeven jaar beroepservaring is een pak meer dan de huidige vereiste minimale werkervaring van 12 maanden in de afgelopen 24 maanden.

Tweede cheque van drie uur

Per periode van zes jaar heeft men recht op twee opleidingscheques. Hieraan verandert niets. Maar alleen de eerste van die twee cheques is nog goed voor vier uur loopbaanbegeleiding. Voor de tweede kan men vanaf 1 januari 2020 nog maar drie uur begeleiding krijgen.

Vergoeding

De vergoeding voor de loopbaancheques wordt met twee procent opgetrokken. Een uur loopbaanbegeleiding wordt vanaf 1 januari 2020 vergoed tegen 140,256 euro (exclusief btw). Wat voor een eerste loopbaancheque van 4 uur neerkomt op 561 euro.

Gemandateerd loopbaancentrum

De loopbaanbegeleiding wordt aangeboden door een gemandateerde onderneming. Als de VDAB het mandaat van een onderneming intrekt, legt hij vast binnen welke termijn zij opnieuw een mandaat mag aanvragen. Voortaan kan de VDAB hierbij ook voorwaarden opleggen om de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding te waarborgen.

Wanneer de gemandateerde onderneming zelf beslist om het mandaat stop te zetten - nog voor de VDAB een intrekkingsbeslissing heeft genomen - zal de VDAB ook altijd vastleggen hoelang de onderneming moet wachten vooraleer ze een nieuw mandaat kan aanvragen.  Op die manier wordt vermeden dat de onderneming door zelf een mandaat te stoppen, ontsnapt aan de gevolgen die met een intrekking gepaard gaan.

Inwerkingtreding

Het nieuw Vlaams besluit van 6 december 2019 treedt in werking op 1 januari 2020. De nieuwe regels gelden alleen voor cheques die vanaf dan aangevraagd worden. Eerder aangevraagde cheques worden nog uitgevoerd onder het oude stelsel.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 24 december 2019