Vlaanderen stopt met stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

Vanaf 1 januari 2020 zal Vlaanderen geen stimulanspremie meer uitkeren.

Met deze premie van 100 euro bruto per maand kregen kwetsbare werklozen met gezinslast (langdurig werkzoekenden, leefloners, mensen met een arbeidshandicap) een extra stimulans om een lange opleiding te starten (minimum 8 weken - 20u per week) én vol te houden. Maar de nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord 2019-2024 beslist om in te zetten op 'inactieven zonder uitkering die een beroepsopleiding volgen en daarmee aan het werk geraken'. Aan de VDAB is alvast gevraagd om samen met de sociale partners een voorstel uit te werken.

De Vlaamse regering schrapt de stimulanspremie alvast uit het VDAB-besluit. Met die bemerking dat cursisten die een overeenkomst hebben aangegaan voor 1 januari 2020 hun stimulanspremie behouden indien ze er recht op hadden.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de stimulanspremie, BS 24 december 2019.