Covid-19: Nieuwe deadline voor herbenoemingen van syndici en vergaderingen van mede-eigenaars

Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 mogen volgens het vierde bijzonderemachtenbesluit met 5 maanden uitgesteld worden. Dus tot 3 oktober. Met een koninklijk besluit van 28 april beslist de regering echter om de einddatum van 3 mei 2020 op te schuiven naar 30 juni 2020, waardoor ook de finale deadline mee opschuift. Naar 30 november ten laatste.

Alle algemene vergaderingen van mede-eigenaars die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 10 maart tot en met 30 juni 2020, maar die niet kunnen doorgaan omwille van het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen tegen het virus, moeten gehouden worden binnen de 5 maanden na het verstrijken van die periode. Met andere woorden: de vergadering kan ten laatste op 30 november 2020 gehouden worden.

De mandaten van de syndici die intussen zouden vervallen, worden automatisch verlengd tot de eerste algemene vergadering die plaats vindt na 30 juni. Dat geldt ook voor de andere personen die benoemd werden bij besluit van de algemene vergadering.
De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties die de algemene vergadering eerder toekende aan de raad van mede-eigenaars, blijven eveneens doorlopen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering na 30 juni.

Het koninklijk besluit van 28 april dat de einddatum van de crisisperiode verlegt van 3 mei naar 30 juni 2020, treedt in werking op de dag van bekendmaking. Dat is op 28 april 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 28 april 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, BS 28 april 2020.

Zie ook:
KB nr. 4 van 9 april 2020 (art. 1-3).