Vlaanderen werkt verder aan uitvoering vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Vanaf 1 november 2020 gelden een aantal nieuwigheden binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Onder meer met betrekking tot kadervormingstrajecten, de erkenningsvoorwaarden voor het voeren van een integriteitsbeleid en het aantal leden van de adviescommissies. De aanpassingen komen er na evaluatie van de huidige regels.

De Vlaamse regering wil in de eerste plaats de erkenning van kadervormingsdossiers vereenvoudigen en versnellen. In dat opzicht heeft ze de beoordelingstermijn van erkenningsdossiers ingekort, de mogelijkheden om begeleiders in te schakelen uitgebreid, de taal van de competenties beter afgestemd op jongeren. Verenigingen krijgen meer verantwoordelijkheden. Zo zullen ze voortaan (vijfjaarlijks) hun eigen kadervormingsdossier screenen op eventuele aanpassingen.

Daarnaast moeten verenigingen voortaan een aanspreekpunt integriteit organiseren om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor het integriteitsbeleid. Let op dit geldt pas vanaf 1 januari 2021 of 1 januari 2022 naargelang het type subsidies die een vereniging ontvangt.

Tot slot heeft de regering het maximaal aantal commissieleden van een adviescommissie die zich uitspreekt over projectaanvragen en over beleidsnota's van verenigingen gesubsidieerd binnen het Vlaams Decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 opgetrokken van 6 naar 9. Samen met de voorzitter kan een adviescommissie voortaan uit 10 mensen bestaan. Dat moet de commissies meer armslag geven op het moment dat beleidsnota's worden geadviseerd.

Bron: 25 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, bl. 75387.

Zie ook
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 7 maart 2012, ln132783