Leefloon stijgt op 1 januari 2021, 2022, 2023 én 2024

Vanaf 1 januari 2021 zal het leefloon jaarlijks met 2,6875% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. De federale regering geeft hiermee uitvoering aan haar engagement uit het regeerakkoord om de laagste uitkeringen gefaseerd op te trekken om de armoededrempel te bereiken.

Categorie Basisbedrag vanaf 1 januari 2021 (in euro) Basisbedrag vanaf 1 januari 2022 (in euro) Basisbedrag vanaf 1 januari 2023 (in euro) Basisbedrag vanaf 1 januari 2024 (in euro) Samenwonende 5.515,62 5.663,85 5.816,07 5.972,38 Alleenstaande 8.273,45 8.495,80 8.724,12 8.958,58 Persoon die samenwoont met een gezin ten laste 11.181,13 11.481,62 11,790,19 12.107,05

In werking: 1 januari 2021

Bron: 20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 29 december 2020.