Gewaarborgd minimumpensioen werknemers van 2021 tot en met 2024 jaarlijks opgetrokken

Vanaf 1 januari 2021 zal het gewaarborgd minimumpensioen (op basis van een volledige en onvolledige loopbaan) voor werknemers jaarlijks met 2,65% stijgen. En dat gedurende 4 jaar. Bedoeling is dat het minimumpensioen uiteindelijk wordt verhoogd met 11% ten opzichte van 2020.

Met een KB eind december 2020 heeft de federale regering de basisbedragen van het gewaarborgd minimumpensioen aangepast in uitvoering van de artikelen 152 en 153 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en de artikelen 33 en 34 van herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector.

In werking: telkens op 1 januari van het betrokken jaar.

Bron: 20 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit inzake de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen, BS 31 december 2020 bl. 98064.