Alleen nog elektronische identiteitskaarten mét vingerafdrukken voor Belgen

Lokale besturen mogen voortaan alleen nog elektronische identiteitskaarten mét vingerafdrukken uitreiken aan Belgen die in ons land hun hoofdverblijfsplaats hebben. Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, wil de vernieuwde e-ID?s meer concreet voor iedere aanvraag na 10 december 2020.

De minister maakt de overstap naar de vernieuwde e-ID daarmee definitief. Tenminste voor de Belgen die in België hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor Belgen met een hoofdverblijfplaats in het buitenland geldt de regel dus bijvoorbeeld niet.

Hoe dan ook. Minister Verlinden heeft de datum dan wel formeel vastgelegd op 10 december 2020, de kaarten circuleren al ruim een jaar. Begin 2020 zijn een aantal gemeenten gestart met een proefproject. En in de loop van vorig jaar zijn de andere lokale besturen overgeschakeld op de vernieuwde e-ID. Intussen hebben dus al heel wat Belgen de nieuwe kaart gekregen. De komende maanden zullen de oude elektronische identiteitskaarten dus geleidelijk uit beeld verdwijnen. Maar wie nog zo'n een oude kaart heeft, hoeft niet meteen te panikeren. Ze blijven geldig tot hun vervaldatum. Wanneer ze gestolen, beschadigd of verloren raken, zullen ze wel vervangen worden door een nieuwe versie.

In werking: 1 maart 2021.

Bron: 15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, § 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, BS 19 februari 2021, bl. 16054.

Geraakte artikels
KB Identiteitskaarten, art. 3§5.