Minderjarigen krijgen minder vlot toegang tot lachgas

Metalen patronen die gebruikt worden in spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik (die dienen voor het bereiden van slagroom, mousse of zelfs frisdranken) bevatten distikstofmonoxide, ook bekend als lachgas, en zijn vrij verkrijgbaar in supermarkten of online. De wetgever wil nu de verkoop van deze producten aan minderjarigen beperken en tegelijkertijd de consumenten van alle leeftijden bewuster maken van de gevaren van dit product.

Hoewel distikstofmonoxide een volkomen legaal product is dat reeds lang in de medische sector (voor zijn verdovende en pijnstillende eigenschappen) en in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt, is het ook een euforische stof die bij langdurig of herhaald gebruik zeer schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Daarom is het voortaan verboden om metalen patronen met distikstofmonoxide bestemd voor spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

Dit verbod geldt ook voor onlineverkoop. Websites die deze producten aanbieden, moeten het verbod op de verkoop aan minderjarigen vermelden op elke pagina waarop de online-aankoop van dit gas mogelijk is, ongeacht het voor het gas gebruikte omhulsel.

Om dit verbod te waarborgen, mogen handelaars aan iedereen die dat soort product wil kopen een bewijs vragen dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook worden er sancties ingevoerd (die identiek zijn aan de sancties die gelden bij niet-naleving van het verbod op verkoop van tabak en alcohol). Ze kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 3.000 euro.

Deze maatregelen treden in werking op 5 maart 2021.

Tegelijk wil de wetgever zich niet beperken tot een verbod op de verkoop van deze patronen aan minderjarigen, maar ook het publiek bewuster maken van het potentiële gevaar van distikstofoxide. Zo moet vanaf 23 februari 2022 op elk recipiënt van metalen patronen met distikstofmonoxide bestemd voor spuitbusvullingen voor huishoudelijk gebruik een vermelding worden aangebracht dat lachgas gevaarlijk is. Zonder die waarschuwing mag het niet worden verkocht.

Bron: 11 februari 2021 - Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde de verkoop aan minderjarigen van metalen patronen met distikstofmonoxide te verbieden, BS 23 februari 2021, p.16512

Zie ook:
Geraakte artikels:Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, BS 8 april 1977 (art. 6)