Pendelfonds: meer geld voor bedrijfsoverschrijdende mobiliteitsprojecten

De Vlaamse regering sleutelt aan de werking van het Pendelfonds, het fonds dat projecten subsidieert die inzetten op duurzaam woon-werkverkeer. Met in de eerste plaats extra aandacht voor bedrijfsoverschrijdende projecten. De regering wil bedrijven stimuleren om samen projecten op te zetten en voorziet daarom hogere subsidies. Al hangt de regering er wel een aantal strikte voorwaarden aan vast. Verder zorgt ze ook voor meer algemene aanpassingen. Zo legt ze een minimumlooptijd van 2 jaar vast voor de projecten, een must om adequaat de modale verschuiving naar duurzame vervoersmiddelen te meten.

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Initiatieven die het aantal autoverplaatsingen terugdringen, kunnen rekenen op steun. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidies aanvragen.

Het Pendelfondsbesluit van 30 september 2016 regelt de werking van het Pendelfonds.

Uit een evaluatie uitgevoerd in 2019 bleek dat de werking van het Pendelfonds zowel inhoudelijk als procedureel best wordt bijgestuurd, geoptimaliseerd en vereenvoudigd.

Het stimuleren van bedrijfsoverschrijdende samenwerking is een aanbeveling uit de evaluatie.
Daarom stijgt het maximale subsidiebedrag naargelang een of meer bedrijven samen het project indienen.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 200.000 euro als een bedrijf een project uitrolt zonder samenwerking met andere bedrijven en dit stijgt met 50.000 euro telkens er een extra bedrijf betrokken wordt, met een plafond van 400.000 euro.

Het maximale bedrag wordt bij een samenwerking met:

2 bedrijven: 250.000 euro;

3 bedrijven: 300.000 euro;

4 bedrijven: 350.000 euro;

5 of meer bedrijven: 400.000 euro.

Elk extra aansluitend bedrijf moet wel een minimum 10 personeelsleden hebben om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Dit voorkomt dat indieners bijvoorbeeld een samenwerking aangaan met een bedrijf met 1 personeelslid om zo het maximale subsidiebedrag te laten stijgen met 50.000 euro.

Er wordt ook een minimumduur van twee jaar voor een project vastgelegd. Uit evaluatie bleek 2 jaar een minimum te zijn om de modale verschuiving naar duurzame vervoermiddelen te meten. De maximale looptijd van een project blijft vier jaar.

Andere aanpassingen in gaan over:

de taken van de begeleidingscommissie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW);

verduidelijking dat zowel elektrisch als niet-elektrisch aangedreven voortbewegingstoestellenkunnen worden gesubsidieerd;

de vereenvoudiging van de indieningsprocedure.

Een project kan worden als de minister een oproep lanceert. De oproep wordt bekendgemaakt op de website van het Pendelfonds en via de communicatiekanalen van de Provinciale Mobiliteitspunten.

In werking: 15 oktober 2021, 10 dagen na publicatie in het BS.

Bron: 10 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot administratieve vereenvoudiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds, BS 5 oktober 2021.

Zie ook:
14 AUGUSTUS 1986 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Pendelfonds, BS 26 oktober 2016