Nieuw betaalplatform voor verkeersboetes vanaf 26 oktober

Verkeersovertreders die hun verkeersboete online willen betalen, doen dat vanaf 26 oktober 2021 via www.justonweb.be/fines. En dus niet meer via de websites www.verkeersboetes.be, www.amendesroutieres.be, www.verkehrsstrafen.be of www.trafficfines.be.

Justitieminister Vincent Van Quickenborne schrapt die oude platformen in het 'MB betaling verkeersboeten met bankkaart van 1 juli 2017? en vervangt ze door het nieuwe adres www.justonweb.be/fines. Wie toch nog verkeerdelijk het oude kanaal gebruikt, wordt automatisch doorverwezen naar het nieuwe platform.

Overtreders kunnen via www.justonweb.be/fines hun boete betalen, hun betaling nakijken, een ongeldige betaling corrigeren, hun boete digitaal betwisten, een beroep indienen, een overzicht opvragen van de boetes gelinkt aan hun Rijksregisternummer, een kopie raadplegen van hun pv of boete en de geschiedenis van hun dossier raadplegen. Inloggen kan via een digitale sleutel (eID, itsme,?) Ook ondernemingen kunnen zich aanmelden via een digitale sleutel. Ze moeten dan wel eerst (eenmalig) de rol ?verkeersboetes? of "strafrechtelijke overtredingen" aanmaken via Mijn eGov.

In werking: 26 oktober 2021

Bron: 26 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft, BS 28 oktober 2021, bl. 110453.

Zie ook
Geraakte artikels
MB betaling verkeersboeten met bankkaart, art. 2