Covid-19: epidemische noodsituatie tot en met 28 januari 2022, Pandemiewet geactiveerd, nieuwe maatregelen vanaf 29 oktober

De federale regering kondigt de epidemische noodsituatie m.b.t. het coronavirus af. En dat voor 3 maanden, tot en met 28 januari 2022. Met de publicatie van dit KB wordt de Pandemiewet van 14 augustus 2021 geactiveerd, de gloednieuwe wettelijke basis voor het nemen van bestuurlijke maatregelen om de impact van de pandemie op de volksgezondheid te beperken. En de regering komt meteen met een uitvoeringsbesluit met alle maatregelen die gelden vanaf 29 oktober 2021.

We stippen de belangrijkste zaken kort aan.

Telewerk

Vanaf 29 oktober 2021 is telewerk opnieuw sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte ze ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Mondmaskerplicht

Het dragen van een mondmasker is opnieuw verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in:

de besloten ruimten van het openbaar vervoer;

de besloten ruimten van het georganiseerd collectief vervoer (behalve voor wat betreft het rijdend personeel voor zover de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en een affiche de gebruikers aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt);

de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, zowel voor de dienstverleners als de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minsten 15 minuten;

de publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen en diensten;

de publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra;

bibliotheken, spelotheken en mediatheken;

de besloten en publiek toegankelijke ruimten van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;

de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;

publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;

inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend en in fitnesscentra voor wat betreft het personeel;

de besloten ruimten van horeca-inrichtingen, voor wat betreft de klanten op het terras wanneer ze deze besloten ruimte kortstondig betreden, voor zover de toegang tot het terras niet wordt geregeld met een Covid Safe Ticket; en

bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen en in de zittingszalen bij elke verplaatsing. In de andere gevallen wordt het mondmasker gedragen volgens de richtlijnen van de Kamervoorzitter.

In een aantal gevallen is het mondmasker niet verplicht. Dat is zo wanneer de toegang wordt georganiseerd op basis van het Samenwerkingsakkoord Covid Safe Ticket van 14 juli 2021, bij indoor-evenementen tot 200 personen of outdoor-evenementen tot 400 personen en tijdens private bijeenkomsten.

De regering raadt sterk aan om het mondmasker te dragen wanneer het niet mogelijk is de socialdistancingregels na te leven.

Luchtkwaliteitsmeters

Vanaf 29 oktober is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in:

de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra;

de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings;

de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector; en

de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 200 of meer personen.

Er moet minstens één meter aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan en in de kleedkamers.
De luchtkwaliteitsrichtnorm is nog steeds 900ppm CO2. Wanneer de waarde van 900ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt aanbevolen om bovendien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie te voorzien.

Covid Safe Ticket

De regels voor het gebruik van een Covid Safe Ticket zijn aangescherpt. Bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten is de drempel bijvoorbeeld verlaagd van 500 naar 200 personen indoor, outdoor ligt de drempel nu op 400 personen. Voorheen was dat 750 personen. Deze minimumaantallen kunnen door de deelstaten of lokale overheden worden verlaagd.

Voor kleinere evenementen is een CST mogelijk, maar de organisator is in dat geval verplicht om de bezoekers daarvan vooraf te informeren.

Vanaf 29 oktober

Zowel het KB tot afkondiging van de epidemische noodsituatie als het KB met bestuurlijke maatregelen treden onmiddellijk in werking, op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 oktober 2021.

Bron: 28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 29 oktober 2021, bl. 110587.

Bron: 28 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie, BS 29 oktober 2021, bl. 110645.

Zie ook
Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, BS 20 augustus 2021 (Pandemiewet).